Aan uw strategie ligt het niet; die is goed, de strategische doelen zijn helder en concreet. En toch wil het realiseren niet lukken. Initiatieven komen niet snel genoeg van de grond. Strategische doelen worden niet gerealiseerd.

Deze situatie zijn wij al vaak tegengekomen. Meestal zien we dat dit komt doordat er onvoldoende eigenaarschap van de doelen en onderliggende processen wordt gevoeld door de operationele managers, teams en medewerkers. De processen zijn er niet of de verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk. Doelen zijn niet doorvertaald en waardevol gemaakt voor en door de teams. Ook zien we dat er geen dagelijkse en wekelijkse opvolging wordt gegeven aan de realisatie van de doelen. Daarbij mist het bijsturen op en leren van afwijkingen.

De oplossing voor deze uitdaging is een goed strategie implementatie proces en implementatie van Operational Excellence. De tools die u hiervoor gebruikt helpen maar maken niet het verschil. De implementatie ervan des te meer.

Wij maken de strategie concreet in jaar-doelen, verbeterinitiatieven (implementatie of verbeteringen van processen)  en succes-metingen (KPI’s). Nu komt het werk wat uiteindelijk het verschil gaat maken: hands-on executie! We zorgen en borgen dat managers, teams en medewerkers dagelijks en wekelijks focus hebben op hun doelen en resultaten. Hoe dan? Dat doen we met het ‘Prestatie management systeem’. Het systeem waarin uw teams dagelijks en wekelijks samen reflecteren op hun plan, realisatie, afwijkingen en te nemen maatregelen (PDCA). Tegelijk werken we aan team samenwerking en -effectiviteit. Dat doen we met behulp van Belbin profielen. Deze profielen geven het team inzicht in elkaars sterke punten en die van het team als geheel. We coachen het team op het gebruiken van die sterktes om daarmee de totale team effectiviteit te vergroten.

Dagelijkse coaching van medewerkers, managers en teams zorgt voor de versnelling in executie.

Wat dan maakt dat er versnelling komt in de realisatie van de prestaties is onze coachingsaanpak. Ieder overleg, van directie tot ploegoverdracht wordt gecoacht in het effectief verbeteren door te sturen op hun prestaties. Pas als we meetbaar hebben aangetoond dat het overleg duurzaam is verbeterd, gaan we afbouwen qua ondersteuning en nazorg verlenen.

Zo realiseren we met uw organisatie uw strategie, operational excellence en daarmee continu verbetering van prestaties door betere samenwerking tussen mensen en in teams. Hoe we dat doen? Met onze hands-on aanpak helpen we in 5 sprints naar betere prestaties, Operational Excellence en daarmee continu verbeter-gedrag en -mindset van management en teams.


Nieuwsgierig geworden? Neem contact op voor een afspraak om te sparren over een oplossing voor uw uitdaging!