Operational & Maintenance Excellence, wat levert het me op?

Je wordt dagelijks verrast door problemen. De wachturen van aannemers kosten bakken met geld. Klanten geven slechte beoordelingen. Je mensen zijn vooral reactief en werken meer tegen dan met elkaar.

Als dit herkenbaar is, kunnen we je helpen met het realiseren van Operational & (of) Maintenance Excellence (OpEx & MainEx). Opex & MainEx zijn namelijk strategieën (Treacy & Wiersema) waarmee je de gewenste klantwaarde tegen optimale kosten realiseert.

Wij starten met een analyse om de klantwaarde en de business te begrijpen. Tijdens de implementatie richten we de processen in voor optimale doorlooptijd en maximaal efficiëntie (kosten). Veelal is hiervoor een vorm van Integraal Plannen nodig. Daarmee kun je stabiel en betrouwbaar de klant bedienen en onnodige verstoringen en kosten voorkomen. Met Integraal Performance Management beheersen de teams het hele proces. Ze werken samen aan waar maken van de belofte aan de klant. Ook aan het oplossen en vooral voorkomen van problemen.

“Maar moet ik daarvoor dan Lean, Six Sigma of Agile gebruiken?”. Al die methoden hebben hetzelfde uitgangsopunt: continu verbeteren. Welke methode of tools je gebruikt is afhankelijk van je type business, product/ service en proces: als je een spijker wilt inslaan, gebruik je ook geen zaag tenslotte…..

Wij hebben veel ervaring met deze trajecten en het toepassen van Lean, Six Sigma, Agile, TPM en QRM. Dat doen we altijd doelgericht en pragmatisch. We doen een analyse. Op basis daarvan kunnen we u helpen te bepalen wat de beste oplossing is voor jouw ambitie en uitdagingen.

Vervolgens gaan we aan de slag om die te realiseren. Hands-on, pragmatisch en resultaatgericht. Lees ook:

Een analyse, wat brengt mij dat?

Case: Opex & Maintenance Excellence bij een tankopslag bedrijf

Meer weten over Operational & Maintenance Excellenence? 

Volg ons

Share This