Wat is Integraal Plannen?

De wachturen en kosten van aannemers lopen de spuigaten uit. Weer komt er onverwacht een klant tussen waardoor het onderhoud niet doorgaat. Je andere klant hangt weer boos aan de lijn want ook die moet wijken. Intern wijst iedereen naar elkaar als de boosdoener. Herkenbaar?

Met integraal plannen lossen we dit op. Het begint bij samenwerken en eigenaarschap nemen voor de eigen en de gezamenlijke planning(en). Dat betekent ook dat ieder team een capaciteitsplanning moet hebben, transparant voor iedereen. En dat er een integrale, gemeenschappelijke planning is. Het betekent ook dat teams elkaars werk moeten kunnen doen als dat nodig is (multi-skilling). Alleen dan ontstaat er maximale samenwerking, efficiëntie en stabiliteit.

We maken een duidelijk proces met deadlines waarin ieder team zijn inbreng levert, op tijd. Gezamenlijk identificeren we de knelpunten en kansen en nemen beslissingen over hoe we daarmee omgaan. Volledig transparant.

Dit doen we (afhankelijk van de aard van het proces) iedere maand, week, dag en shift. Ook kijken we terug naar de afwijkingen van de dag ervoor, zodat de oorzaak ervan wordt begrepen en kan worden weggenomen. Op deze manier maken we een voorspelbaar, betrouwbaar proces voor klant, wat tegelijk efficiënt is voor het bedrijf. Onverwachte gebeurtenissen voor de klant. Wachturen en inefficiëntie voor het bedrijf behoren hierna tot het verleden.

Meer weten of ook geïnteresseerd in Integraal Plannen? 

Volg ons

Share This